آرشیو سرویس تعرفه
تخت‌های بدون پرستار!
09:36 - 6 خرداد 1403
مشکلات مالی و معیشتی منجر به بی‌انگیزگی و خروج از این حرفه شده است

تخت‌های بدون پرستار!

مشکلات اقتصادی و نبود امنیت شغلی برای پرستاران باعث شده است این قشر به مشاغل دیگری به‌جز پرستاری و مهاجرت روی بیاورند؛ بنابراین توجه به مطالبات پرستاران و ارائه تسهیلات مالی و معیشتی می‌تواند باعث کاهش مهاجرت و افزایش انگیزه برای ارائه خدمات بهتر توسط پرستاران باشد.

حاشیه‌های ناتمام ساختمان پزشکان!
09:49 - 19 فروردین 1403
آیا ویزیت پزشکان عمومی 280هزار تومان خواهد شد؟

حاشیه‌های ناتمام ساختمان پزشکان!

داستان نخ‌نمای تعرفه‌های پزشکی هر سال تکرار می‌شود؛ داستانی که از اواخر سال تا اواسط سال آینده شروع می‌شود و همیشه هم پایان مطلوبی را در پی ندارد و هم مردم و هم پزشکان از میزان افزایش آن ناراضی هستند.

همه ناراضی!
09:08 - 7 بهمن 1402
آیا تعرفه‌های پزشکی با افزایش 46درصدی همراه خواهند شد؟

همه ناراضی!

ماه‌های پایانی سال، بحث افزایش تعرفه‌های پزشکی داغ می‌شود و از یک‌طرف پزشکان چشم‌انتظار بیشترشدن این تعرفه‌ها هستند و از سوی دیگر شهروندان نگران افزایش آن و ناتوان از دریافت خدمات پزشکی.