آرشیو سرویس تغذیه پوست
مواد غذایی مناسب برای پوست
13:43 - 30 فروردین 1403

مواد غذایی مناسب برای پوست

پوست انسان برای حفظ شادابی خود به دریافت متعادلی از مواد مغذی نیاز دارد. به گفته مهسا رضازادگان، کارشناس ارشد تغذیه و رژیم‌درمانی‌ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، این مواد مغذی عبارت‌اند از: