آرشیو سرویس دوربین پلاک خوان
توسعه سامانه نظارت تصویری خیابان کاوه
11:54 - دوشنبه

توسعه سامانه نظارت تصویری خیابان کاوه

با هدف کنترل و سامان‌دهی ترافیکی محور خیابان کاوه به سمت شمال، سامانه نظارت تصویری این محدوده توسعه می‌یابد. این توسعه شامل محدوده خیابان کاوه حدفاصل پل چمران تا سه‌راه ملک‌شهر است.