آرشیو سرویس رئیس کمیسیون حقوقی
نقش پرداخت عوارض در آبادانی شهر/ دغدغه شورا تکمیل خط دو قطار شهری و رینگ چهارم
14:28 - چهارشنبه
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

نقش پرداخت عوارض در آبادانی شهر/ دغدغه شورا تکمیل خط دو قطار شهری و رینگ چهارم

رئیس کمیسیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع عوارض در عمران و آبادانی شهرها، گفت: هر مقدار که مردم برای شهر هزینه کنند، تا ۱۰ برابر ارزش افزوده برای آن‌ها به‌دنبال دارد.

احیای بافت فرسوده اصفهان عزم جدی مدیریت استان را می‌طلبد
12:19 - سه شنبه

احیای بافت فرسوده اصفهان عزم جدی مدیریت استان را می‌طلبد

رئیس کمیسیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه طبق دستورالعمل‌ها، ستادهایی برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده وجود دارد که این ستادها در اصفهان فعال نیست، گفت: مدیریت استان و نهادهایی که با این موضوع در ارتباط هستند، وظیفه خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهند.