آرشیو سرویس رضا آقا زیارتی
فرصت‌های خواهرخواندگی اصفهان با قلب اقتصاد سوریه
20:38 - 4 اردیبهشت 1403

فرصت‌های خواهرخواندگی اصفهان با قلب اقتصاد سوریه

درحالی کــه دولت در مسیر گسترش روابط با کشورهای حوزه شرق قرار دارد و طی ماه‌های اخیر تعامل‌های دیپلماتیک بسیاری با هدف رفع اختلاف‌ها و ارتقای سطح روابط با دولت‌های منطقه‌ای صورت داده است، شهرها نیز با پیروی از این سیاست به‌دنبال برقراری هرچه بیشتر روابط بین‌المللی در قالب قراردادهای خواهرخواندگی و با درنظرگرفتن مشترکات فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و… هستند.