آرشیو سرویس سالگرد تاسیس
باغ رضوان ریه تنفسی شرق اصفهان است
12:05 - 19 اردیبهشت 1403

باغ رضوان ریه تنفسی شرق اصفهان است

چهلمین سالگرد تأسیس باغ رضوان، بهانه‌ای شد تا علی حاجیان، مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان، به همراه معاونانش با حضور در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان و در یک نشست خبری اقدامات انجام‌شده در این مجموعه را روایت کنند. در این گزارش اهم فعالیت‌های انجام‌شده آمده است.