آرشیو سرویس سلول
مواد غذایی مناسب برای پوست
13:43 - 30 فروردین 1403

مواد غذایی مناسب برای پوست

پوست انسان برای حفظ شادابی خود به دریافت متعادلی از مواد مغذی نیاز دارد. به گفته مهسا رضازادگان، کارشناس ارشد تغذیه و رژیم‌درمانی‌ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، این مواد مغذی عبارت‌اند از:

تدابیر فصل بهار
11:17 - 18 فروردین 1403
با تغییرات بدن و راهکارهای تضمین سلامت در این فصل آشنا شوید

تدابیر فصل بهار

بهار، فصل بازسازی بدن است و سلول‌هاى بدن بیشتر از سایر فصول در فعالیت هستند، جهاز بدن سلول‌هاى مرده را به صورت‌هاى مختلف خارج کرده و سلول‌هاى جوان و تازه را جانشین آن‌ها می‌کند …