آرشیو سرویس سهمیه بندی شیر خشک
نوزادان بدون شیر!
09:32 - یکشنبه
کمبود شیرخشک در داروخانه‌های اصفهان:

نوزادان بدون شیر!

کمبود شیر خشک در اصفهان، همچنان ادامه دارد و این موضوع پدران و مادران دارای نوزاد را با مشکل مواجه کرده است؛ نوزادانی که به‌دلیل عدم امکان استفاده از شیر مادر یا ناکافی‌بودن آن باید از شیر خشک استفاده کنند.