آرشیو سرویس شورای فرهنگ عمومی
رسوم بی‌هویت
16:43 - 15 آبان 1402

رسوم بی‌هویت

همان‌طور که در تعریف فرهنگ گفته می‌شود؛ فرهنگ، مجموعه‌ای است از هنجارهایی که قواعد رفتار را مشخص می‌کند؛ ارزش‌هایی که اصول رفتار را شکل می‌دهند و تفکری که پایه و اساس ارزش‌ها و هنجارها را معین می‌کند.

ادبیات؛ الفبای فرهنگ عمومی
16:15 - 15 آبان 1402
گفت‌وگو با رادمان رسولی مهربانی، مسئول میز ادبیات فارسی در شورای فرهنگ عمومی:

ادبیات؛ الفبای فرهنگ عمومی

در فرهنگ مردم، سطح اندیشه را همان عقاید و باورها و عناصر معنوی تشکیل می‌دهند. سطح بعدی تجلی زیستی عقاید و باورهاست. آیین‌ها و رسم‌ و رسوم فرهنگی را عقاید و باورها می‌سازند.

تصمیم‌گیری‌های شورای فرهنگ عمومی، داده مبنا نیست
13:38 - 15 آبان 1402

تصمیم‌گیری‌های شورای فرهنگ عمومی، داده مبنا نیست

به‌دنبال اهمیتی که در جهت مدیریت فرهنگ و عملکرد شوراهای فرهنگ عمومی مشخص شد، در 1372 شورای فرهنگ عمومی کشور با هدف توجه بیشتر به مسائل فرهنگی استان‌های کشور در خصوص تأسیس و تشکیل شورای فرهنگ عمومی در مراکز استان‌ها اقدام کرد.

تغییر سبک زندگی مردم نیازمند برنامه ریزی اصولی و زیربنایی است
13:21 - 15 آبان 1402

تغییر سبک زندگی مردم نیازمند برنامه ریزی اصولی و زیربنایی است

به‌دنبال ضرورت مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه فرهنگ، شورای فرهنگ عمومی به‌عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای ‌عالی انقلاب ‌فرهنگی برای سامان‌دهی حوزه فرهنگ عمومی تشکیل شد.

شورای فرهنگ عمومی به ژانر فرهنگ مشغول شده است
13:02 - 15 آبان 1402
گفت‌وگو با دکتر علی ربانی پیرامون سیاست‌گذاری فرهنگی:

شورای فرهنگ عمومی به ژانر فرهنگ مشغول شده است

14 آبان یکی از 356 روز سال هجری‌شمسی است که بنابر تصویبی نه‌چندان قدیمی، در دوره ششم شورای فرهنگ عمومی با عنوان روز «فرهنگ عمومی» نام‌گذاری می‌شود، نام‌گذاری که بی‌گمان به‌دنبال بیان اهمیت و نقش فرهنگ عمومی در اتمسفر جامعه صورت گرفته است.