آرشیو سرویس طرح تغییر ساعت کاری کارمندان
کشمکش بر سر تغییر ساعات کار
13:25 - یکشنبه
سیاست اشتباه دولت در تغییر ساعت کاری:

کشمکش بر سر تغییر ساعات کار

کاهش بهره‌وری کارمندان با تغییر برنامه فیژیولوژیک بدن، اختلال در عملکرد حمل‌ونقل کشوری با هزینه‌های وارده بر این بخش و مشکلات ترافیکی در شهرهای پرجمعیت همچون تهران ازجمله پیامدهایی است که با شروع کار ادارات در ساعت جدید به‌وجود آمده است.