آرشیو سرویس غلظت خون
زیبایی پوست به سلامت خون بستگی دارد
12:58 - سه شنبه
دانستنی روز:

زیبایی پوست به سلامت خون بستگی دارد

کم‌خونی، غلظت خون و خون کثیف برای پوست مضر است و این مشکل برای افرادی که بر اساس مزاج غذا می‌خورند، پیش نمی‌آید؛ بنابراین بر اساس مزاجتان غذا بخورید.

درمان ساده برای غلظت خون
12:00 - شنبه
با نشست‌های ضربان‌سلامتی همراه دکتر الهه حاج‌صادقی باشید:

درمان ساده برای غلظت خون

یکی از بیماری‌هایی که بیشتر در فصل بهار و تابستان بروز پیدا می‌کند، غلظت خون است. اغلب بر این تصور هستند که منظور از غلظت خون، سنگینی و پررنگی خون است؛ این در حالی است که غلظت خون زمانی ایجاد می‌شود که مواد داخل خون به‌طور کامل تصفیه نمی‌شود.