آرشیو سرویس فستیوال کوچه
پدیده فرهنگی «فستیوال کوچه» و رونق گردشگری بوشهر
10:01 - 9 اسفند 1402

پدیده فرهنگی «فستیوال کوچه» و رونق گردشگری بوشهر

موج موسیقی، بندر بوشهر را به صدر مقاصد گردشگری محبوب این روزها تبدیل کرده است.