آرشیو سرویس ناصریه
گردشگری و چند نشان
13:05 - 20 اسفند 1402
طلاب مدرسه ناصریه، پیشگاه تبلیغات دینی شده‌اند:

گردشگری و چند نشان

گردشگری و فرهنگ و تاریخ و آثار باستانی و غیره، نام‌های آشنایی هستند که معمولا پشت سر هم می‌آیند؛ اسامی که اگر ناظر به جغرافیای ایران باشند، بی‌شک نام اصفهان هم در کنارشان قرار می‌گیرد.