آرشیو سرویس نسخ
خطوط شش‌گانه
16:53 - سه شنبه

خطوط شش‌گانه

خوشنویسی اسلامی شامل شش خط اصلی است که به آن‌ها «اقلام سته» و «خطوط اصول» نیز گفته می‌شود. وجه تمایز این شش خط شامل شکل حروف، کلمات و نسبت سطح حروف به یکدیگر است.