آرشیو سرویس نقشه گردشگری چینی
رونمایی از نقشه چینی اصفهان در تهران
09:13 - 26 بهمن 1402
مهم‌ترین رویداد سالانه گردشگری ایران به خانه هفدهم رسید

رونمایی از نقشه چینی اصفهان در تهران

اصفهان امسال با رونمایی از نقشه گردشگری چینی و برگزاری نشست معرفی تخت فولاد با سخنرانی احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران، در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران حضور داشت.