آرشیو سرویس کارگزار
حلقه مفقوده پیوند صنعت با دانشگاه
09:27 - 9 اردیبهشت 1403
کارگزارهای دانشگاهی به عنوان نهادهای واسط این دو گروه را به هم وصل می‌کنند

حلقه مفقوده پیوند صنعت با دانشگاه

نهادهای واسط به‌عنوان عنصر فعال و مهم در زیست‌بوم علم و فناوری در جهان با هدف حل چالش‌های ارتباط بین صنعت با دانشگاه و مراکز فناوری به رسمیت شناخته شده‌اند.