آرشیو سرویس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کانون پرورش فکری نیاز به توجه مسئولان اردستان دارد
13:41 - دوشنبه

کانون پرورش فکری نیاز به توجه مسئولان اردستان دارد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان نیاز به توجه مسئولان اردستان دارد.

سینمای کودک و استفاده از یک تجربه تاریخی
12:56 - شنبه

سینمای کودک و استفاده از یک تجربه تاریخی

سینمای کودک و نوجوان در دوران اوج فعالیت خود در ایران، با دغدغه‌های تربیتی و فرهنگی همراه بوده است. این سینما پس از یک دوره اوج در دهه 70 به مرور به وضعیتی دچار شد که به گفته کنشگران این عرصه، از مخاطب واقعی خود فاصله گرفته و از ضعف کیفی آثار رنج می‌برد.