آرشیو سرویس کشت و کار
تداوم روز نو و شادمانه کشت‌وکار
10:42 - 9 اسفند 1402
درنگی در آیین نوروز و پیوستگی آن با زیست کشاورزان

تداوم روز نو و شادمانه کشت‌وکار

نوروز جشن طبیعت است؛ آیینی است که با فرهنگ کار و کوشیدن پیوندی نزدیک و دل‌نشین دارد.