آرشیو سرویس یردار
چهره‌ای بین‌المللی، اما ناشناخته!
13:38 - 25 فروردین 1403

چهره‌ای بین‌المللی، اما ناشناخته!

شهید زاهدی پرورش‌یافته در یک خانواده روحانی است که تربیت والدین نقش مهمی در تکمیل شخصیت ایشان داشته است.