آرشیو سرویس الهه باقری
NONE
12:53 - 23 خرداد 1399

سفرنامه نویسان زن

در دوره قاجار، سهم زنان از سفر فقط سفرهای زیارتی بود. در چنین وضعیتی، سفرنامه‌هایی که زنان ایرانی آن دوره می‌نوشتند و به دست ما رسیده است، بیشتر به سفرنامه‌های زیارتی محدود می‌شد. تعداد زیادی از این سفرنامه‌ها به‌شکل نسخه‌های دست‌نویس در کتابخانه ملی ایران و کتابخانه‌های دیگری در جهان نگهداری می‌شود. سفرنامه درحقیقت نوعی […]

NONE
13:47 - 2 خرداد 1399

زنان خاطره نویس ایرانی

با پیروزی جنبش مشروطیت و رواج نوگرایی، نوشتارهای زنانه، به‌صورت خاطره‌نویسی شکل گرفتند. از تفاوت‌های عمده خاطره‌نویسی زنان و مردان این است که زنان برخلاف مردان که بیشتر موضوع‌های سیاسی را مدنظر داشته‌اند، به موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی یا حتی شخصی پرداخته‌اند. نمونه‌های خاطره‌نویسی و بیان روایت فردی بیشتر در میان اشراف و طبقات مرفه […]

NONE
12:59 - 26 اردیبهشت 1399

زنان و احتکار نان

در طول تاریخ ایران، زنان با برعهده‌داشتن برخی فعالیت‌ها، در عرصه‌های اجتماعی همیشه حضوری فعال داشته‌اند. زنان طبقه متوسط و پایین‌شهری و زنان روستایی و ایلی وظایف متعددی در قبال خانواده داشتند. آنها تمامی وقت خود را برای تهیه غذا، مراقبت از فرزندان، رسیدگی به امور خانه و انجام کارهای خانگی صرف می‌کردند. کارهایی که […]