آرشیو سرویس امان‌اله باطنی
NONE
16:59 - 16 تیر 1399

نهاد مجلس و سیاست‌گذاری تقنینی در ایران

زمستان 98 است، دو برادر برای کولبری به دل کوه می‌زنند، یخ‌زدگی و مرگ تراژیک آن‌ها افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. آزاد خسروی، برادر بزرگ‌تر، در ارتفاعات دچار سانحه می‌شود و فرهاد، برادر کوچک‌تر که نمی‌خواهد آزاد را تنها بگذارد، حدود دو ساعت کنارش می‌ماند و بعد با کمک کولبران دیگر به پایین می‌آید. نگرانی فرهاد اما امانش نمی‌دهد و در نیمه‌راه دوباره پیش برادر برمی‌گردد تا از زنده‌ماندنش مطمئن شود که با جسد بی‌جان آزاد مواجه می‌شود و ناامید برمی‌گردد و در راه برگشت سرانجام خودش هم جانش را از دست می‌دهد.

NONE
16:23 - 19 خرداد 1399

گفتمان و شعار مجلس یازدهم

مجلس یازدهم در کدام فضا سیر می‌کند و کنش‌های تقنینی و نظارتی آن ملهم از چه فضای گفتمانی است؟ برای کنکاش در این خصوص، ازنظر گذراندن بریده‌ای از اولین نطق ریاست مجلس یازدهم شاید پر بیراه نباشد، وقتی‌که محمدباقر قالیباف در فرازی از نطق خود اشاره می‌کند: «تهدید نخست، کاهش سرمایه اجتماعی نظام است که […]