آرشیو سرویس امیررضا حاجیانی
NONE
13:18 - 6 آذر 1401

رازی به مثابه سنگاب در تخت‌فولاد

سنگاب اسم مرکب از «سنگ» و «آب» ظرف بزرگی است که در گذشته توسط هنرمند حجار به اشکال گرد، بیضی و مکعب از سنگ یکپارچه ساخته می‌شد و در مساجد، معبر، امامزاده و بعضی دیگر اماکن عمومی قرار گرفته و مردم مجانی با پیاله از آن آب آشامیدنی برمی‌داشتند. سنگاب‌سازی در دوره صفویه به اوج خود رسید و آرام آرام بر قرابت آن با تفکر شیعیان و قداست آب نزد ایرانیان افزوده شد.
 
NONE
10:13 - 22 آبان 1401

جاودانه‌های خط و حجاری بر مزار مادرشاهزاده

در گذشته، صنایع نزد اهل صنعت و هنر صرفا به شغل و پیشه‌ای اطلاق نمی‌شد که هنرمند بدان اشتغال ورزیده و معاش روزانه خود را از آن کسب کند؛ بلکه علاوه بر آن، راهی به سلوک معنوی محسوب می‌شد که هنرمند با آن یاد خداوند را برای خود متجلی می‌ساخت. بدین دلیل، هنرمندان طبقه واحد خاصی جدا از دیگر مردم محسوب نمی‌شدند؛ طبقه‌ای خاص و ممتاز از دیگران که امروزه مرسوم است. 

NONE
13:06 - 8 آبان 1401

برق خورشید بر لبه شمشیر

به نظر می‌رسد که ما در میان موجودات تنها گونه‌ای هستیم که تماما میل به معناسازی داریم.

NONE
02:39 - 20 شهریور 1401

سرو حجاری در گذر زمان

سنگ‌تراشی یا هنر حجاری در ایران، قرن‌ها قبل از میلاد مسیح با ایجاد لوازمی برای شکار حیوانات و تأمین وسایل اولیه زندگی، از قبیل ابزار کشاورزی آغاز شد و تا دوره ساسانیان از رونق و توجه بسزایی برخوردار بود؛ اما در دوره نخست ظهور اسلام، سنگ‌تراشی به‌دلیل ممنوعیت پیکرتراشی از سوی اسلام، رونق و رواج خود را از دست داد.