محمدعلی شاه حسینی

محمدعلی شاه حسینی

رایزن سابق فرهنگی ایران در قاره آفریقا

آرشیو مطالب منتشر شده
توسعه  صنعت گردشگری  در ارتباط با آفریقا
سه شنبه 1403/02/4

توسعه صنعت گردشگری در ارتباط با آفریقا

برخی از کشورهای آفریقایی همچون زیمبابوه با بیشترین شاخص فلاکت در جهان دستاورد چندانی نمی‌توانند برای ایران داشته باشند.