عذرا دیانی

عذرا دیانی

ویراستار ارشد

عذرا دیانی‌نجف‌آبادی/ کاردان تربیت‌بدنی و کارشناس و کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی/ شروع فعالیت از 1378 با نویسندگی گزارش‌های اجتماعی برای روزنامه نسل‌فردا/ شروع فعالیت ویراستاری از1379 تا 1398با روزنامه نسل‌فردا / ادامه ویراستاری با روزنامه اصفهان‌زیبا از 1399 تا حال حاضر/ ویراستارارشد انتشارات نقش نگین(امام‌عصر)، روزنامه نسل‌فردا و روزنامه اصفهان‌زیبا/ نویسنده قطعه‌های ادبی و داستان/ نویسنده چندین گزارش تحلیلی هنری و فرهنگی در هفته‌نامه صبح اصفهان/ ویراستار محتوایی و بازآفرین بیش از سیصد جلد کتاب/ ویراستار و تنظیم‌کننده مطالب بیش از صد مجله، هفته‌نامه، ویژه‌نامه، فصلنامه و ماهنامه.‌