آرشیو سرویس آستروئید
ترامادول در لیست ممنوعه
16:10 - پنجشنبه

ترامادول در لیست ممنوعه

در خبرها آمده است که اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای فوتبال انگلیس در اقدامی غیرمعمول، به همه‌ بازیکنان عضو این اتحادیه ایمیلی ارسال کرده و آن‌ها را از ممنوعیت جدید مصرف ترامادول آگاه کرده و درباره ممنوعیت مصرف آن هشدار داده است.