آرشیو سرویس احترام
احترام، احترام می‌آورد
18:45 - دوشنبه
دانستنی کودک

احترام، احترام می‌آورد

یکی از مهمترین کلیدهای فرزندپروری، احترام گذاشتن به شخصیت کودک است. باید با کودکان محترمانه رفتار کرد تا ضمن دستیابی به خودباوری و اعتماد‌به‌نفس و حس ارزشمندی، متقابلا به شما احترام گذارند چراکه به قول معروف احترام، احترام می‌آورد.

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد
19:40 - یکشنبه

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد

در روزمره، انسان ناچار از گفت‌وگو با دیگران است. گفت‌وگوی سالم نشاط روحی می‌آورد، انسان را با دیدگاه‌های متفاوت آشنا می‌سازد، اندیشه را رشد می‌دهد و روابط میان‌فردی را قوت می‌بخشد.