آرشیو سرویس استخر
نکات بهداشتی برای استخرهای شنا
15:09 - سه شنبه

نکات بهداشتی برای استخرهای شنا

نقش شنا به عنوان ورزشی سودمند و مفرح بر کسی پوشیده نیست. امروزه علاوه بر جنبه تفریحی، جنبه درمانی آن نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته است؛ اما از سویی نباید از تهدیدهای احتمالی پیرامون این ورزش سودمند غافل شد.

فصل رونق شنا از راه رسید
08:08 - چهارشنبه
رئیس هیئت شنا: 73 استخر در سطح استان خدمات ارائه می‌کنند:

فصل رونق شنا از راه رسید

پس از چندسالی که کرونا سایه سنگینی بر روی ورزش‌های آبی انداخته بود، امسال با عادی‌شدن نسبی اوضاع شنا، شیرجه و واترپلو شرایط متفاوتی را تجربه خواهند کرد.