آرشیو سرویس انبوه سازان اصفهان
همیشه پای انبوه‌سازان در میان است
10:55 - سه شنبه
شهردار اصفهان پای صحبت‌های سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان مسکن نشست:

همیشه پای انبوه‌سازان در میان است

جلسه‌ای با حضور شهردار اصفهان، مدیران شهری، سرمایه‌گذاران و قشر انبوه‌سازان مسکن شهر اصفهان برگزار شد تا ضمن بازگویی معضلات شهری، مباحث مختلف بیان شود.