آرشیو سرویس بازارچه
بازارچه چهارچوب دارد
10:57 - 26 اسفند 1402
دبستانی‌ها باید مهارت تولید و فروش را کسب کنند

بازارچه چهارچوب دارد

هربازار و بازارچه‌ قواعدی دارد؛اصولی که اهالی‌اش باید از آن مطلع باشند و با آگاهی کامل وارد آن شوند. بازارچه‌های مدارس شاید مقیاس و معیارهای یک بازار واقعی را نداشته باشند، اما نیاز به چهارچوب‌هایی دارند تا دانش‌آموزان بتوانند به‌مرور خود را به بازار واقعی نزدیک کنند.

نمـایشگاه مشاغل‌خانگی در فرهنگسرای استاد همایی
10:57 - 13 اسفند 1402

نمـایشگاه مشاغل‌خانگی در فرهنگسرای استاد همایی

فرهنگسرای استاد همایی با همکاری گروه جهادی سرای مردم نمایشگاهی از مشاغل خانگی برگزار کرده است. برای اطلاع از آن سراغ مدیر فرهنگسرا رفتیم.