آرشیو سرویس بازسازی
مخروبه‌های صنعتی!
09:48 - شنبه
شهرک‌های صنعتی برای بازسازی زیرساخت‌ها بنیه مالی ندارند

مخروبه‌های صنعتی!

در شهرک‌های صنعتی زیرساخت‌هایی مثل شبکه فاضلاب، شبکه آب، برق و گاز و تصفیه‌خانه‌ها، فرسوده شده‌اند و عملا کارایی خود را ازدست‌داده‌اند؛ این در حالی است که شهرک‌های صنعتی بودجه‌ای برای بازسازی این زیرساخت‌ها ندارند و به گفته متولیان شهرک‌ها، نمی‌توان به صنایعی که با هزار گرفتاری در حال تولید هستند، برای دریافت هزینه به‌منظور بازسازی زیرساخت‌ها فشار وارد کرد.

بازآفرینی شهری با رویکرد اجتماعات محلی
16:06 - شنبه
162 هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در کشور وجود دارد:

بازآفرینی شهری با رویکرد اجتماعات محلی

یکی دیگر از نشست‌های تخصصی بازآفرینی پایدار به همت دبیرخانه انتقال تجربیات بازآفرینی منطقه 2 کشور با عنوان «بازآفرینی شهری با رویکرد اجتماعات محلی» به روایت دکتر جمیله توکلی‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به‌صورت برخط برگزار شد.