آرشیو سرویس برندسازی
برندسازی و زمان‌بندی رویدادهای گردشگری ایراد دارد!
13:18 - 6 فروردین 1403
جذب گردشگر خارجی بیش از هر چیز نیازمند برنامه‌ریزی برای برندسازی ظرفیت‌های گردشگری شهر است

برندسازی و زمان‌بندی رویدادهای گردشگری ایراد دارد!

برندسازی روی ظرفیت‌های گردشگری اصفهان، برگزاری رویدادهای گردشگری باکیفیت و فراهم‌سازی بسترهایی برای جذب گردشگران خارجی، موضوعی است که در رونق گردشگری اصفهان دخیل‌اند.

شهر خلاق باید تولیدمحور باشد
15:19 - 5 تیر 1402
برگزاری پنل تخصصی نقش رسانه در برندسازی شهرهای خلاق در رشت:

شهر خلاق باید تولیدمحور باشد

روز دوم همایش دو سالانه شهرهای خلاق در رشت. شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی، اعضای خانه مطبوعات شهرهای خلاق ایران و اصحاب رسانه از خانه میرزا‌کوچک‌خان جنگلی، پیاده‌راه فرهنگی و موزه میراث روستایی استان گیلان بازدید کردند.