آرشیو سرویس تغییر کاربری
اراضی کشاورزی اصفهان زیر تیغ برنامه هفتم توسعه
09:27 - سه شنبه
تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی امنیت غذایی را تهدید می‌کند:

اراضی کشاورزی اصفهان زیر تیغ برنامه هفتم توسعه

بر اساس برنامه هفتم توسعه اراضی ۳ و ۴ کشاورزی می‌توانند تغییر کاربری داشته باشند و برای نهضت مسکن‌سازی مورداستفاده قرار گیرند؛ موضوعی که با مخالفت فعالان بخش کشاورزی مواجه شده است.

تغییر کاربری و ضرورت تأمین نیاز جامعه محلی
11:07 - یکشنبه

تغییر کاربری و ضرورت تأمین نیاز جامعه محلی

گاهی اوقات رویدادهایی که در یک منطقه برگزار یا مقرراتی که وضع می‌شود، به‌یک‌باره تغییرمسیر محسوسی را به جامعه محلی و بومی تحمیل کرده و آن‌ها را در مسیر طبیعی زندگی‌شان تا اندازه‌ای دچار سردرگمی می‌کند.

ناجیان غیربومی و خانه‌های قدیمی
08:33 - یکشنبه
نگاهی به چالش‌های تغییر کاربری خانه‌های قدیمی اصفهان:

ناجیان غیربومی و خانه‌های قدیمی

میان حفاظت و توسعه شهری، نوعی ناسازگاری وجود دارد. درد امروز حاکمیت نگاه مصرفی و سرمایه‌محور است که سریع می‌خواهد به سرمایه بیشتر برسد. بافت تاریخی الزاما یک مکان نیست، بلکه مکانی است توأم با روح و معنا.