آرشیو سرویس جرائم غیرعمد
زمینه آزادی ۳۰ زندانی بدهکار در اصفهان فراهم شد
13:59 - چهارشنبه

زمینه آزادی ۳۰ زندانی بدهکار در اصفهان فراهم شد

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از فراهم شده امکان آزادی ۳۰ زندانی جرائم غیرعمد مالی همزمان با دهه کرامت در این خطه خبر داد.

۱۲۳ زندانی جرایم غیرعمد در اصفهان آزاد شدند
12:09 - سه شنبه
با گذشت شاکیان:

۱۲۳ زندانی جرایم غیرعمد در اصفهان آزاد شدند

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان از رهایی ۱۲۳ زندانی جرایم غیرعمد با گذشت ۱۶ میلیارد تومانی شاکیان در سالجاری خبر داد.