آرشیو سرویس زهرا شوشتری
برای تعامل با نوجوانان بینش عالمانه نیاز داریم
12:08 - چهارشنبه

برای تعامل با نوجوانان بینش عالمانه نیاز داریم

برای تعامل با نوجوان، بینشی عالمانه نسبت به نسلی که به علت عدم شناخت ما، برچسب پرچالش بر آن‌ها خورده است، ضروری است. برای عبور از این جهل مرکب و ارتباط با آن‌ها باید مجهز به نگرش و روشی درخور باشیم.

من از مردها متنفرم!
09:14 - چهارشنبه

من از مردها متنفرم!

وظیفه مربی تقدیم بینش و دانش، بر پایه ذات توحیدی خود نوجوان است و نه امر و نهی و ترس، بلکه او را باید به تفکر واداشت.

مربع خطر و حس ارزشمندی
09:55 - سه شنبه

مربع خطر و حس ارزشمندی

«مربع خطر» از مهم‌ترین مباحث دوره نوجوانی است که باید مورد توجه والدین و متولیان فرهنگی قرار گیرد. این مربع با چهار ضلع و یک بخش درونی است.