آرشیو سرویس سابقه
مسابقه دانستنی‌های انتظامی
09:18 - 21 فروردین 1403

مسابقه دانستنی‌های انتظامی

برای شرکت در این مسابقه جذاب که هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌‌شود، شما می‌توانید با توجه به متن زیر، به سؤال مربوطه پاسخ دهید تا به قید قرعه هدایایی ارزنده تقدیم شود.