آرشیو سرویس شمال شهر
چگونه غبار فرونشست، شنل سبزَ خانه اصفهان را تیره کرد؟
10:15 - 13 اردیبهشت 1403
روایتی تاریخی از شکل‌گیری محله خانه‌اصفهان

چگونه غبار فرونشست، شنل سبزَ خانه اصفهان را تیره کرد؟

منطقه شمال‌غرب شهر اصفهان یکی از زیستگاه‌های کهن است که از گذشته‌های دور، آبادی و قریه‌های بسیاری در آن قرار داشته است.این قریه‌ها سال‌ها بعد به شهر پیوستند و امروز بخشی از محله‌های شهر اصفهان هستند و نام‌های کهن آن‌ها همچون رهنان، کوجان، بابوکان، لمجیر و… نشان از قدمت تاریخی آن‌ها دارد.