آرشیو سرویس شیر
کره‌گیری و خواص آن   
10:29 - 2 اسفند 1402

کره‌گیری و خواص آن  

کره محلی، یکی از انواع لبنیات پرطرفدار ایرانی است که از سرشیر یا دوغ تهیه می‌شود. در توضیح آن سراغ زهرا و بتول عابدینی، از ساکنان زواره و از تولیدکنندگان کره محلی رفتیم تا برای شما آنچه شنیدیم را بازگو کنیم:

توصیه‌های لبنیاتی
10:21 - 14 بهمن 1402

توصیه‌های لبنیاتی

در هفته بسیج ملی تغذیه قرار داریم که این سال تاکید بر مصرف لبنیات شده است. از این رو مریم آقابابایی، کارشناس‌ارشد تغذیه و رژیم‌درمانی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان توصیه‌هایی دارد.