آرشیو سرویس مسجد ملک
فرهنگ؛ میدان امروز ایثارگری
09:49 - سه شنبه
مروری بر فعالیت‌های مسجد ملک با محوریت شهید اصغر عبداللهی:

فرهنگ؛ میدان امروز ایثارگری

همه‌ ما با شنیدن آوای جنگ به یاد تفنگ، خمپاره، حمله و هجوم و مفاهیمی چنین سخت و سرد می‌افتیم؛ اما جنگ تنها به این میدان عینی و ملموس محدود نمی‌شود.