آرشیو سرویس ملااسماعیل خواجویی
عشق پوشیده مدارید که پیدا پیداست!
12:51 - شنبه
نقش «خود» در حکمت و ادب، با نگاهی به آثار مکتب اصفهان:

عشق پوشیده مدارید که پیدا پیداست!

«خود» یا «من»، مفهومی است که برای همگان آشنا و قابل‌درک و درعین‌حال بسیار اسرارآمیز و دارای لایه‌های پیچیده و ارزشمند است؛ به‌طوری‌که انسان هیچ‌وقت در شناخت خودش به انتها نمی‌رسد و «من» انسان همواره برگ‌های برنده‌ای برای متحیرکردن او در آستین دارد.