آرشیو سرویس نرخ
ردپای چارترکننده‌ها در افزایش قیمت بلیت
13:48 - دوشنبه

ردپای چارترکننده‌ها در افزایش قیمت بلیت

بلیت هواپیما برای مسیرهای پرتردد کاهش یافته و قیمت بلیت افزایش چشمگیری داشته است؛ دلیل پیشنهاد ایرلاین ها برای رشد بهای بلیت هواپیما نوسانات نرخ دلار است.

سقوط دلار در پی افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو
16:34 - پنجشنبه
سقوط دلار:

سقوط دلار در پی افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو

در پی تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره، ارزش دلار آمریکا سقوط کرد.

ردپای چارترکننده‌ها در افزایش قیمت بلیت
23:26 - سه شنبه

ردپای چارترکننده‌ها در افزایش قیمت بلیت

بلیت هواپیما برای مسیرهای پرتردد کاهش یافته و قیمت بلیت افزایش چشمگیری داشته است؛ دلیل پیشنهاد ایرلاین ها برای رشد بهای بلیت هواپیما نوسانات نرخ دلار است.

ضمانت توخالی برای مصوبات اجاره ای
12:48 - سه شنبه

ضمانت توخالی برای مصوبات اجاره ای

افزایش نرخ اجاره براساس مبلغ و درصد مشخص از سوی مالکین ضمانت اجرایی سفت و سختی می خواهد تا تجربه سال های گذشته تکرار نشود. طی دو سال گذشته با وجود اعلام درصد مشخص برای افزایش نرخ اجاره ها از سوی مصوبه ستاد ملی کرونا اما مالکین زیر بار نرفتند.