آرشیو سرویس نگارگر
نصف‌جهان، پایتخت نگاره‌ها
09:46 - 20 فروردین 1403
در روز هنر انقلاب اسلامی، پای صحبت‌های استاد برجسته نگارگری اصفهان نشستیم

نصف‌جهان، پایتخت نگاره‌ها

اصفهان گنجینه‌ای از اسطوره‌ها، آثار، مکاتب و استعداد‌هایی است که حاصل هزاران سال تاریخ و فرهنگ است.

خالق نقش‌های شاعرانه!
10:02 - 15 فروردین 1403

خالق نقش‌های شاعرانه!

میثم نیلی یکی از اساتید برجسته هنر نگارگری است که هنر خود را نزد اساتیدی همچون پدربزرگ خود یعنی ناصر نیلی، دکتر مهرداد صدری، دکتر هوشنگ جزی‌زاده و دکتر محمدباقر آقامیری فرا گرفته است.