آرشیو سرویس هویت ملی
زبان مادری؛ پشتوانه هویت ملی
06:55 - سه شنبه

زبان مادری؛ پشتوانه هویت ملی

درست است که زبان در اولین کارکرد خود، برای برقراری ارتباط انسان‌ها با یکدیگر به وجود آمده است؛ اما از همان ابتدا یکی از مؤلفه‌های تمدن تلقی می‌شد. از آنجایی که هر تمدنی خط و زبان مخصوص خودش را داشت و هر تمدن و ملیتی به زبان خودش شناخته می‌شد، به مرور زبان، یکی از ابعاد اجتماعی افراد جامعه را تشکیل می‌داد.

صیغه عقد آریایی؟!
09:33 - دوشنبه

صیغه عقد آریایی؟!

عقد آریایی، سال‌هاست که در برخی از جشن‌های عقد اجرا می‌شود و بعضی از عروس و دامادها نیز مصر هستند که آن را با تجملات و تشریفات خاصی برگزار کنند. عقد آریایی، اما عقدی صوری و غیرشرعی است که هیچ تعهدی را به دنبال خود، برای زوجین به وجود نمی‌‎آورد.