آرشیو سرویس کارخیر
اتاق سیزده
10:23 - یکشنبه

اتاق سیزده

زمستان همیشه برای من خواب‌آور است! مخصوصا اگر آخر هفته باشد. بعد از استراحتی کوتاه، آماده می‌شوم تا به قرار امروز برسم؛ البته این قرار شبیه دیدارهای دوستانه گذشته نیست.

ذکر روی لب
10:13 - پنجشنبه

ذکر روی لب

حاجی عادت داشت به ذکرگفتن.