آرشیو سرویس برنامه راهبردی
به هوای شهر زندگی
10:12 - 26 خرداد 1403
برنامه‌ریزی شهری در اصفهان برای تحقق شهر زندگی چه چالش‌هایی دارد؟

به هوای شهر زندگی

برای حرکت سریع‌تر در مسیر توسعه و پیشرفت، داشتن نظام برنامه‌ریزی اولین لازمه است. اینکه چه اهدافی را مدنظر داریم، از چه منابعی می‌خواهیم استفاده کنیم، چه حوزه‌‌هایی قرار است تحت‌تأثیر اهداف ما قرار گیرند، چه مسیری را طی کنیم تا به هدف برسیم …

20 سال قبل، حساسیت امروزمان را نداشتیم!
09:19 - 25 فروردین 1403
نعمت‌الله اکبری، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان از اولین برنامه راهبردی شهر اصفهان می‌گوید

20 سال قبل، حساسیت امروزمان را نداشتیم!

سیاست‌گذاران شهری موظف‌اند متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای که در کشور اجرا می‌شود، در استان‌ها و شهرها نیز برنامه‌هایی تدوین کنند تا بتوانند معضلات محلی را بسنجند و متناسب با اسناد بالادستی برای رفع آن‌ها راهکار و راهبردهایی ارائه دهند.