آرشیو سرویس تحصیل
متوسطه‌ها؛ بی‌رغبت به تحصیل!
10:01 - شنبه
بررسی دلایل بی‌‌میلی‌ دانش‌آموزان دوره متوسطه به ادامه تحصیل

متوسطه‌ها؛ بی‌رغبت به تحصیل!

دانش‌آموزان دوره متوسطه اول، رغبتی به درس خواندن ندارند؛ این موضوعی است که به‌تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی که در رابطه با وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران منتشر کرده به آن پرداخته و این‌گونه روایت کرده است که در میان سه دوره تحصیلی، در سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲ بیشترین نرخ ترک‌تحصیل درمجموع در دوره متوسطه اول رخ داده است.

جاماندگان!
10:29 - یکشنبه
طی پنج سال، 4میلیون دانش‌آموز بازمانده از تحصیل

جاماندگان!

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال تحصیلی 1401-1400

آقا اجازه!
10:55 - سه شنبه
سرشناس‌ترین معلم‌های ورزشی اصفهان را بشناسید:

آقا اجازه!

معمولا در مصاحبه با قهرمانان بیشتر آن‌ها، دلیل جذب و فعالیتشان در یک رشته را معلم‌های ورزشی دوران مدرسه و تحصیل عنوان می‌کنند که آن‌ها را کشف و در مسیر قهرمانی رهنمون کرده‌اند.