آرشیو سرویس تقویم گردشگری
بالاوپایین تقویم گردشگری اصفهان
09:14 - یکشنبه
ناهماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای تقویم رویداد گردشگری اصفهان:

بالاوپایین تقویم گردشگری اصفهان

تقویم رویدادهای گردشگری، راهبردی برای برگزاری رویدادهاست. رویدادها یکی از مهم‌ترین ابزارهای جذب گردشگر هستند و به‌عنوان ابزاری کارآمد برای اعطای ارزش‌افزوده به مقصد شناخته می‌شوند.