آرشیو سرویس خیابان
تکثیر الگوی غلط چهارباغ؟
11:11 - 8 اردیبهشت 1403
چند نکته درباره ایجاد پیاده‌راه در خیابان ابوذر رهنان

تکثیر الگوی غلط چهارباغ؟

خیابان ابوذر رهنان حدفاصل میدان امام‌حسین(ع) و خیابان هاشمی‌نژاد به طول ۶۷۰ متر، خیابانی است که بیشترین تجمع و ترافیک شهر رهنان را به خود اختصاص داده است.

خیابان‌های ناکام!
11:17 - 2 اردیبهشت 1403
تجاری‌سازی در خیابان‌هایی با کارکرد عبوری مانعی برای اجرای کامل هدف تعریف‌شده خیابان‌های جدید است

خیابان‌های ناکام!

ترافیک شهر اصفهان این روزها گره کوری شده است که به نظر می‌رسد باید در کمترین زمان راه چاره‌ای برای آن جست‌وجو کرد.