آرشیو سرویس آلرژی
پوشاک‌های ضد آلرژی
09:17 - 21 فروردین 1403

پوشاک‌های ضد آلرژی

با افزایش فرآورده‌های صنایع پتروشیمی و استفاده از آنها در صنایع پوشاک و وسایل خانگی، حساسیت‌ها و آلرژی‌ها روز به روز افزایش یافته است.  

پیشگیری از حمله‌های آسم
09:17 - 19 فروردین 1403

پیشگیری از حمله‌های آسم

آسم، شایع‌ترین بیماری مزمن به‌خصوص در کودکان است و در برخی موارد می‌تواند فرد را بسیار اذیت کند، از همین رو مهدیه اسحاقیان، کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت شماره دو اصفهان توضیحی در این رابطه ارائه داده است.

تاثیر تغذیه در کنترل حساسیت‌ها
15:43 - 7 خرداد 1402
رهایی از آلرژی فصلی:

تاثیر تغذیه در کنترل حساسیت‌ها

آلرژی بهاری از آلرژی‌های فصلی محسوب می‌شود که معمولا نزدیک بهار شروع می‌شود و تا پایان خردادماه و گاه در تابستان هم تداوم دارد.

وداع با آلرژی بهاری
15:34 - 30 فروردین 1402

وداع با آلرژی بهاری

آلرژی یا حساسیت، واکنش بیش از اندازه سیستم ایمنی بدن در برابر عوامل بی‌خطر مانند گردوغبار و گرده گیاهان و مواردی مانند آن است. این بیماری که بسیار شایع است، کم‌وبیش از هر 10 نفر، دونفر به گونه‌ای از آن دچار هستند.