آرشیو سرویس انجمن خوشنویسان
نسل جدید، دلگرمی خط
12:17 - سه شنبه
گفت‌وگو با استاد انجمن خوشنویسان درباره استعدادیابی در این زمینه:

نسل جدید، دلگرمی خط

شرط تداوم یک هنر، انتقال و آموزش اصولی آن به نسل های جدید است. خیلی‌ها اصفهان را مهد خوشنویسی ایران می‌دانند؛ اما چیزی که اهمیت دارد، حفظ حیات این هنر ارزشمند است.