آرشیو سرویس خبرنگار
20‌سال در مسیر نمایشگاه
10:34 - 26 اردیبهشت 1403

20‌سال در مسیر نمایشگاه

ساعت نماز و ناهار، نیم‌ساعت فاصله‌ بین کلاس‌ها، قبل از رفتن به خوابگاه؛ خلاصه هر فرصتی گیر بیاورم مسیرم به آنجا ختم می‌شود.

رسانه؛ ستون ثابت جام ملت‌ها
10:38 - 4 بهمن 1402
فوتبال پایگاهی برای برادری و برابری است

رسانه؛ ستون ثابت جام ملت‌ها

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این دوره از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به چشم می‌آید توجه بسیار زیاد afc به بحث رسانه‌هاست و به همین خاطر همه خبرنگاران و عکاسانی که برای پوشش خبری این مسابقات در قطر حاضر شده‌اند، با شرایطی بسیار خاص و حرفه‌ای مشغول انجام وظایف خودشان هستند.